TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LONG HỘI

                  47 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

Trường thành lập năm 1972 do phụ huynh học sinh đóng góp. Ông Phan Văn Báo (ông Ba Tây) là người khởi xướng và tự nguyện hiến 850m2 đất, tọa lạc tại ấp Thanh Phong xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Các ông:  Nguyễn Văn Thời (ông Mười Thời), ông Lê Văn Nhâm (ông Hai Thanh), ông Phan Văn Cứng, ông Lê Văn Hưng … cùng một số mạnh thường quân vận động nhân dân đã

 chung tay xây dựng và được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền. Trường đã hoàn thành sau hơn 1 năm xây dựng.

Đầu tiên (từ 1972-1975), trường lấy tên là Trường trung học Tỉnh hạt Tân Long Hội khai giảng tháng 10 năm 1972. Quản đốc(Hiệu trưởng): Thầy Trương Hữu Nghi. Trường có 5 phòng (3 trệt, 2 lầu, 1 văn phòng), tuyển sinh được 2 lớp 6 (1 lớp học ngoại ngữ Pháp Văn; 1 lớp Anh Văn) với 90 học sinh. Giáo viên: 12.

  • Từ 5/1975 đến 9/1975, Hiệu trưởng: Thầy Trần Hữu Quang.Năm 1975, Trường đổi tên là Trường phổ thông cấp II Tân Long Hội.
  • Năm 1975 – 1977, Hiệu trưởng: Thầy Vũ Văn Tứ (từ Bắc chuyển vào). Trường có 8 lớp với 250 học sinh.
  • Năm 19771981, Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Văn Thiệp. Trường có 9 lớp với 300 học sinh, giáo viên: 14.
  • Năm 1981 – 1982, Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Thành Hổ. Trường có 8 lớp với 330 học sinh, giáo viên: 16.Năm 1982 – 1984, Trường đổi tên là Trường cấp 1,2 Tân Long Hội (xác nhập cấp I và cấp II chung). Hiệu trưởng: Thầy Trần Kim On.
  • Năm 1984 – 1992, trường đổi tên là Trường Phổ thông cơ  sở Tân Long Hội I.

Hiệu trưởng: Thầy Trần Kim On.

Trường có 8 phòng. 17 lớp với 500 học sinh (do số học sinh tăng cao , nhà trường phải mượn thêm 2 điểm để học: điểm trường Bà Tảng, điểm trường tiểu học), CB, GV, NV: 24.

  • Năm 1992 – 1995, trường đổi tên là Trường Trung học cấp II Tân Long Hội . Hiệu trưởng: Thầy Trần Long Hưng.

Trường có 10 phòng 17 lớp với 500 học sinh, CNV- GV: 35, 100% giáo viên đạt chuẩn, trình độ cử nhân: 1

  • Năm 1995, trường đổi tên là Trường THCS Tân Long Hội.
  • Năm 2008,  trường chuyển về cơ sở mới (cách trường cũ 600m về hướng Bắc), với diện tích 8.000m2 do Nhà nước đầu tư, trường có 20 phòng (một trệt, một lầu) có hàng rào bêtông cốt thép, cơ sở vật khang trang.
  • Năm 2010 đến nay, Hiệu trưởng: thầy Nguyễn Văn Hiệp. Hiện tại trường có 11 lớp với 325 học sinh, CNVGV: 30, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn .