Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Long Hội

Ấp Thanh Phong, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long
02703941067
thcstanlonghoi.mt@vinhlong.edu.vn